• Sosiaali- ja terveyden huollon  laaja-alainen asiantuntija
 • Erikoissairaanhoitaja
 • Terveydenhuollon maisteri, eMBA
 • Vuoden 2017  vanhustyönjohtaja-palkinto
 • Nurmijärven hyvinvointilautakunnan pj.
 • Keusote valtuuston jäsen

Teemani

 

Laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut nurmijärveläisille

 

 • Lähipalveluna on tarjottava terveyskeskuspalveluja, joita ovat neuvolapalvelut, avosairaanhoidon palvelut, fysioterapiapalvelut, hammashoidon palvelut ja  kiireellisen/ ensiavun vastaanotto.

​​​​​

 • Pääsyä palveluihin on nopeutettava, samoin takaisinsoittoa ajanvarauksissa.

 

 • Hyvinvoinnin edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn palvelut pitää suunnitella uudelleen Uudenmaan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyössä. Palveluja pitää kohdistaa tehokkaammin yksittäisille ihmisille.

 

 • Sähköiset palvelut ovat tärkeitä ja puhelin- sekä kuvapuhelinpalvelua täytyy laajentaa ja tehostaa. Kaikki eivät näitä palveluja voi käyttää ja heille on turvattava perinteiset käynnit vastaanotoilla. Palvelua tarvitsevat eivät saa jäädä pulaan digitaitojen puutteessa.

 

 • Erikoissairaanhoidon lääkäripalveluja on tuotava lähemmäksi perusterveydenhuoltoa.  Myös siirtymistä erikoissairaanhoitoon tarvittaessa, on nopeutettava ja sujuvoitettava.  Asiakastietojärjestelmät on tehtävä yhteensopiviksi, jotta tarvittava tieto ei jää siirtymättä.

​​​​​​​

 • Nurmijärveläisten on edelleen voitava luottaa siihen, että palo- ja pelastuskalusto on asianmukaista ja tulee paikalle joutuisasti kaikkialle, samoin ensihoito.