• Vanhustenhuollon ja kotihoidon ammattilainen
  • Erikoissairaanhoitaja
  • Terveydenhuollon maisteri
  • eMBA 
  • Vuoden 2017  vanhustyönjohtaja-palkinto

Teemani

 

Laadukkaat lähipalvelut nurmijärveläisille

 

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava lähipalveluina myös hyvinvointialue -mallissa. Ennaltaehkäisytoimet on suunniteltava uudelleen kunnan tehtävinä. Terveysvaikutusten arviointi on nostettava esille kunnan päätöksiä tehtäessä. Varhaiskasvatus, esiopetus ja alakoulut pitää säilyttää toimintakykyisinä myös Nurmijärven kylissä. Kuljetuspalvelut sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kouluihin on taattava niitä tarvitseville.

 

Yrittäjyys kunniaan

 

  • Hyvät edellytykset yrittämiselle Nurmijärvellä pitää säilyttää ja mahdollisuuksia perustaa uusia yrityksiä lisätä. Pääkaupungin läheisyys on etu. teollisuudelle ja pienyrittäjyydelle myönteinen maankäyttö ja tonttitarjonta on varmistettava tulevan valtuuston toimintaohjelmassa. Nurmijärvi on hevospitäjä. Hevosyrittäjyys kaikkine toimijoineen on tärkeä osa kunnan elinkeinoelämää. Se tuo leivän, myös välillisesti, suurelle joukolle nurmijärveläisiä.

 

Terve talous

 

  • Nurmijärven talouden kurissa pitäminen edellyttää mm. digitalisaation rohkeampaa käyttöönottoa kunnan toiminnoissa. Pääkaupunkiseutu on nurmijärveläisille työssäkäyntialuetta. Kaavoitusuudistus antaa hyvät mahdollisuudet houkutella kuntaan uusia asukkaita ja saada verotuloja, joiden avulla palvelut pelaavat. Kunta kasvattaa näin elinvoimaansa.