Kiitos luottamuksesta!

 

Tulin valituksi Keski-Uudenmaan aluevaltuustoon.

Tehdään yhdessä hyvät ja toimivat palvelut alueen asukkaille.

 

TEEMANI:

 

  • Pääsy perusterveydehuollon palveluihin on turvattava Nurmijärvellä.

 

  • Lähipalveluina tarvitaan terveyskeskuskäyntejä tarjoavat toimipisteet, neuvolapalvelut, fysioterapia, kouluterveydenhuolto sekä vanhus- ja vammaispalvelut, joissa on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.​​​​​​​

​​​​​​​

  • Puhelin- ja kuvapuhelinpalveluiden avulla voidaan hoitaa osa palveluista sellaisille asiakkaille, jotka niin haluavat.

 

  • Palo- ja pelastustoimessa on parannettava turvallisuutta mm. kustannustehokkailla yhteishankinnoilla.

 

 

 

  • Sosiaali- ja terveyden huollon  laaja-alainen asiantuntija
  • Erikoissairaanhoitaja
  • Terveydenhuollon maisteri, eMBA
  • Vuoden 2017  vanhustyönjohtaja-palkinto
  • Nurmijärven hyvinvointilautakunnan pj.
  • Keusote valtuuston jäsen